SAFEBACKS Rehab

Image 31 08 2018 at 09.37
 
Osnovna ideja SAFEBACKS Rehab programa je rehabilitacija lumbalne, torakalng i cervikalne kralježnice kroz specifično – individualno dizajniran trening na osnovu neuromehaničkih testova. 
Suština ovog programa je da se omogući pravilan oporavak kralježnice (tj., povređenih segmenata koštanog i tkivnog sastava) kroz bezbolno kretanje tijela uz sagledavanje realnih mogućnosti u datom trenutku.

Nakon testova/pregleda, dizajnira se program vežbi koje se provode/nadgledaju u centru ali i kućnim uvjetima. 

Samo disciplinirani pacijenti imaju šansu za potpun oporavak. 
Osim vježbi, svaki klijent se educira kako da odrađuje svakodnevne radne i slobodne aktivnosti bez bola i uz maksimalnu poštedu povređenog segmenta 
NAMJENA – Osobama sa akutnim/kroničnim smetnjama/bolovima u donjem dijelu leđa, grudnom i vratnom nivou. 
Ovaj program se ostvaruje uz stručnu pomoć dr.Šanteka iz KIromaxa, doktora kiropraktike sa kojim surađujem . U skladu sa tretmanima nadopunjujemo i pratimo program vježbanja sa ciljem što bržeg oporavka klijenta.
Upravo zbog ovog segmenta ovaj program je specifičan jer nudi kompletan paket usluge te olakšava i ubrzava oporavak klijenta.

Goran Sajko YouTube channel

Youtube-128

Indeks tjelesne mase (engl. Body Mass Index, BMI)

Visina

Težina


259a certified-logo-HQ

AKOPA d.o.o. za savjetovanje i usluge, Lanište 5d, Zagreb, Hrvatska , OIB: 64586593155, IBAN: HR2523600001101684501
Upisan u Trgovački sud u Zagrebu, temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cjelosti.
Uprava: Goran Sajko, direktor  
 
mob: +385 (91) 531 88 48
email:  goran.sajko@akopa.hr, sajkogoran@gmail.com
 
© 2015. Akopa d.o.o., sva prava pridržana.
 
Izrada:
lavstudio