Power komplex za noge

Jedan od načina za povećanje snage i eksplozivnosti je kombiniranje više vježbi za redom sa sličnim motoričkim obrascem ali sa različitim opterećenjem.Sa smanjenem opterećenja povećava se brzina izvođenja vježbe, angažiraju se brza mišićna vlakna, a tijelo pamti zadnje opterećenje koje je bilo veće od trenutne vježbe te iskorištava mišićni post-aktivacijsko potencijal ...

 

Goran Sajko YouTube channel

Youtube-128

Indeks tjelesne mase (engl. Body Mass Index, BMI)

Visina

Težina


259a certified-logo-HQ

AKOPA d.o.o. za savjetovanje i usluge, Lanište 5d, Zagreb, Hrvatska , OIB: 64586593155, IBAN: HR2523600001101684501
Upisan u Trgovački sud u Zagrebu, temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cjelosti.
Uprava: Goran Sajko, direktor  
 
mob: +385 (91) 531 88 48
email:  goran.sajko@akopa.hr, sajkogoran@gmail.com
 
© 2015. Akopa d.o.o., sva prava pridržana.
 
Izrada:
lavstudio