Najčešće greške u pripremi kod MMA boraca

 

mma mistake

1.Nedovoljna kondicijska priprema

Najčešća greška koju vidim je da jednostavno borci izvan svog redovitog specifičnog  treninga ne rade dodatnu kondicijsku pripremu.

Ako pojedinac trenira MMA čisto da bi naučio neke osnove tehnike i bio u malo boljoj formi , takav način je prihvatljiv .Međutim ako sportaš želi ući u kavez i nastupati u tom sportu kondicijska priprema je obvezatan dio trenažnog programa i to ne samo zadnjih nekoliko tjedana pred borbu .

2.Rad po generičkim kondicijskom  programima

Jedini kondicijski plan koji borac mora slijediti je onaj koji je baziran na njegovim specifičnostima i karakteristikama, onaj koji će poboljšati njegove slabosti a prednosti dovesti na još veću razinu.

3.Baziranje treninga isključivo na HIT metodi ( visoko intenzivni)

HIT je u zadnje vrijeme postao opsesija među trenerima i sportašima i zamijenio sve ostale metode treninga.Bez obzira na njegove prednosti sportaš prije svega mora razviti dobru aerobnu bazu, a intervalne treninge nadogradit na dobre temelje. 

4.Neusklađenost kondicijske i specifične pripreme

Najefektivniji programi su oni koji koordiniraju sve aspekte treninga.Kondicijski trening se ne smije gledati separirano od MMA treninga već kao njegova dopuna.

Ako je cilj u određenom ciklusu povećanje aerobne baze  i MMA trening mora uključiti rad sa nižim opterećenjem i duljim trajanjem ( usavršavanje i učenje novih tehnika).Što se više približava vrijeme borbe to je potrebna veća integracija kondicijskog i MMA treninga.Koristeći takav pristup je najbrži i najučinkovitiji način za poboljšanje sposobnosti i garancija da će se sav trud vratiti tamo gdje je najpotrebnije, a to je u kavezu.

5.Nemati plan

Ako se borac želi spremiti da kompletnu borbu odradi u visokom tempu , te da je  u zadnjim trenucima borbe ako se pruži šansa završi prekidom, mora biti savršeno spreman.Kondicijska priprema nije slučajnost niti pogađanje.Sportaš mora objektivno sagledati svoje inicijalno stanje , prednosti , mane, trenažne ciljeve i vrijeme koje je potrebno da ih ostvari.

 

Goran Sajko YouTube channel

Youtube-128

Indeks tjelesne mase (engl. Body Mass Index, BMI)

Visina

Težina


259a certified-logo-HQ