Aerobna pliometrija

goran book 105 of 113

 

Aerobna pliometrija je jedna od metoda rada koju koristim za razvoj aerobnih sposobnosti.Spada u jednu od vrsti intervalnog treninga sa jakim opterečenjem.Koristi se sa ciljem poboljšanja oksidativnih sposobnosti brzih vlakana i povećanja reaktivne snage.

Jedna od mjera predostrožnosti je da sportaš ima razvijenu bazičnu jakost te da se trening odvija na podlozi koja će apsorbirati ekscentričnu silu prilikom skoka.Jedan od načina implementacije ove metode za donji dio tijela je jednostavno serija skokova  preko prepreke ili skok u dalj, odnosno za gornji dio tijela eksplozivni sklek sa odbijanjem od tla ili serija bacanja medicinke.

 

Primjer treninga:

Skok u dalj                                              10 sec rada      30 sec odmora

Plyo sklek                                                10 sec rada      30 sec odmora

Skok u vis                                               10 sec rada      30 sec odmora

Bacanje medicinke u zid                        10 sec rada     30 sec odmora

 

Intenzitet svake vježbe je maksimalan.Serija se izvodi u trajanju od 10-15 minuta  nakon čega slijedi odmor.

 Na pojedinačnom treningu se izvodi do 2 seta od 10 minuta  sa pauzom od 3 minute između setova ili jedna serija od 20 minuta ako je sportaš u vrhunskoj formi.

Puls nakon 3-4 minute rada ne bi trebao prelaziti anaerobni prag, ako prelazi može se povećati period odmora između vježbi.Ako se prati puls tijekom treninga može se vidjeti da nakon prvih par minuta puls više ne pada ispod 70% maksimalnog srčanog ritma, te da imamo efekt kao da smo radili klasičan aerobni trening u zoni 70-80 % maksimuma a razvijali istodobno reaktivnu snagu i izdržljivost brzih mišićnih vlakana.

Goran Sajko YouTube channel

Youtube-128

Indeks tjelesne mase (engl. Body Mass Index, BMI)

Visina

Težina


259a certified-logo-HQ